mylms

... powered by RS2


DBMaker

DBMaker v1.3.
!!! POZOR OD 10. 10. 2016 NOVÁ VERZE !!!
Podporované OS OS s .NET Framework
Velikost 1,5 MB
 
Stáhnout z DBMaker v1.3 (komprimováno metodou zip)DBMaker v1.3 (komprimováno metodou rar)
 
Starší verze DBMaker v1.0DBMaker v1.1DBMaker v 1.2DBMaker v 1.2 (rar)

 

Knihovny
Název knihovny Popis
modules-1 Obsahuje produkci modulárních přístrojů OEZ Letohrad (včetně grafiky). Obsahuje 846 záznamů, (tato databáze je v základním sestavení). Aktualizováno 9. 7. 2015
modules-2 Obsahuje produkci modulárních přístrojů Noark (bez grafiky). Obsahuje 1232 záznamů. (tato databáze je od verze 1.1. v základním sestavení) Aktualizováno 23. 7. 2015
Knihovnu stačí rozbalit a zkopírovat do složky s programem. Pokud již knihovna se stejným názvem existuje, je nutné změnit číslo nově vkládané knihovny.

 

Popis programu

Program DBMaker (Distribution Board Maker) slouží k jednoduché vizualizaci čelní strany rozvaděče – pohledové schéma rozvaděče. Tato grafika poté slouží jako přehledný popis přístrojů v rozvaděči. Výstup programu samozřejmě nenahrazuje obvodové schéma!

dbmaker-1-3-1

V programu lze nadefinovat hlavičku dokumentu, vzhled, počet a popis modulů. Program podle vložené databáze (modules-0 až modules-9) dokáže sám doplňovat typy přístrojů, jejich šířku a dokreslovat jejich design. Vzorový dokument je uložen ve složce s programem jako „example_for_dbmaker_v1_2.dbm“.

Výkres rozvaděče lze buď přímo vytisknout, nebo exportovat ve formě obrázku (PNG), nebo textových seznamů (lze otevřít v programu Excel – odděleno tabulátory).

 

 

dbmaker-1-3-7

Výstup z programu

 
Ovládání programu

Po spuštění programu se zobrazí okno grafiky a překryvné okno konfigurace. Toto okno lze skrýt kliknutím na tlačítko „Zobrazit/skrýt okno konfigurace“ v levém horním roku okna grafiky. Pás s tlačítky se automaticky skrývá. Pro jeho zobrazení je nutné najet kurzorem myši do levého horního rohu okna grafiky.

dbmaker-1-2-3

Na páse s tlačítky jsou dále tlačítka pro zoom (lze také přibližovat a oddalovat pomocí Ctrl a kolečka myši), rozlišení grafiky a aktuální zoom.

 

Nastavení dokumentu jsou parametry, které se nastavují nezávisle pro každý dokument – a také se do něho ukládají.
Tyto parametry jsou „Nadpis dokumentu“ a jeho font, „Popis dokumentu“ a jeho font (oba tyto texty se vykreslují v záhlaví dokumentu), font popisu modulů, šířku 1M modulu, výšku modulů, mezeru mezi řadami, volbu zda bude do modulů vykreslována jejich grafika (pokud je dostupná) a možnost zobrazení vodících linek (zvyšují přehled o volném místě v řadách rozvaděče).

 

dbmaker-1-3-2

 

„Šířka 1M modulu“ je standardní šířka 1pólového modulu. Šířka přístroje se poté udává v násobku této šířky. Různí výrobci mohou mít mírně odlišné šířky modulů.

Výška modulů“ určuje výšku všech modulů v rozvaděči. Snížením výšky lze ušetřit místo na papíře při tisku.

Mezera mezi řadami“ slouží k oddělení jednotlivých řad přístrojů.

Volba „Vykreslovat grafiku přístrojů“ udává, zda se bude do (všech) modulů vykreslovat bitmapový design přístroje. Obrázky k jednotlivým modulům jsou uloženy ve složce imgs. Design nemusí být dostupný pro všechny přístroje.

Zatržením volby „Vykreslit linky“ a vyplněním počtu modulů v řadě dojde k vykreslení linek podél přístrojů. To nahrazuje otvor rozvaděče – usnadňuje orientaci a přehled o volném místě v rozvaděči.

 

Nastavení programu jsou parametry, které mění chování programu. Ukládají se pro každého uživatele zvlášť přímo v počítači. Změny těchto parametrů se neukládá do samotného dokumentu.

dbmaker-1-3-3

 

Real-time vykreslování“ udává, jestli bude grafika překreslována při každé změně modulů. Vypnutím
 real-time vykreslováním lze při vyšším počtu modulů zrychlit práci s programem. Grafika se překreslí vždy při kliknutí na tlačítko „Překreslit“, při tisku a při exportu grafiky.

„Rozšířené vyhledávání přístrojů a kabelů“ – Pokud není box zatrhnut, musí vyhledávaný přístroj obsahovat zadaný text. Při zadání textu např. „LTN-„ jsou nalezeny všechny řetězce, které obsahují text „LTN-„ (nezáleží na kterém místě. Pokud se do vyhledávacího boxu nezapíše žádný text, bude nabídnut kompletní seznam přístrojů.

Pokud je box zatrhnut, musí vyhledávaný přístroj obsahovat text dle zadaných pravidel (viz návod v programu).

Otevírat hlavní okno maximalizované“ – zatrhnutím této volby se po spuštění programu zobrazí hlavní okno (kreslící plocha) zobrazí maximalizované na celou obrazovku.

Při minimalizací skrýt okno konfigurace“ – pokud je tato volba zatržena, tak se při minimalizaci hlavního okna okno konfigurace skryje. Při opětovném obnovení programu se okno zobrazí pouze v případě, že bylo před minimalizací zobrazeno.

Pokud je volba „Vyhlazování čar“ aktivována, je grafika v okně vyhlazována. Vypnutím této funkce lze při vyšším počtu modulů zrychlit práci s programem.

 

Hlavní část programu se nachází na kartě „Konfigurace přístrojů“. Na této kartě lze do seznamu přidávat, odebírat a upravovat jednotlivé přístroje.

 

dbmaker-1-3-4

 

Nejprve je vhodné nastavit počet řad a řadu, se kterou se momentálně pracuje. Toto lze ale nastavit kdykoliv později, např. při rozšíření rozvaděče.

Každý přístroj má nastaveno:

# Číslo přístroje: Jednoznačný identifikátor přístroje – první číslo je vždy číslo řady, druhé číslo je číslo přístroje. Je umožněno, aby více přístrojů mělo stejné číslo!
Počet pólů: Určuje šířku v počtech modulů. Pokud je přístroj v databázi, nelze manuálně měnit jeho šířku.
Typ přístroje: Typové označení přístroje. Lze vyplnit jakýmkoliv textem do max. délky 256 znaků. Pokud se typ přístroje nachází v některé z databází přístrojů, bude načtena jeho šířka (počet pólů) a grafika. Toto okno slouží i jako fulltextové vyhledávání. Stačí zadat část názvu přístroje a po rozkliknutí se nabídnou všechny možné varianty načtené z databází přístrojů. Pokud bude typ přístroje nevyplněn, nebude modul vykreslen – slouží jako prázdné místo v rozvaděči (nebude vykreslován ani popis, …)
Kabel: Typ kabelu (vodiče), který je připojen k přístroji (max. 256 znaků).
Popis: Popis přístroje (max. 256 znaků).
Grafika: Zobrazuje příslušný soubor s bitmapovou grafikou, která se může vykreslit do modulu.

Kliknutím na tlačítko „Přidat“ se přidá přístroj na konec seznamu. Kliknutím na tlačítko „Upravit“ se aktuálně nastavené parametry zapíší k přístroji, který byl předtím zvolen v seznamu. Tlačítko „Odstranit“ vymaže přístroj, který byl předtím zvolen v seznamu. Nedochází při tom k přečíslování přístrojů!

Tlačítka „Kopírovat“ a „Vložit“ slouží k uchování aktuálně zapsaných parametrů v „mezipaměti“.

 

Pokud je přístroj načítán z databáze přístrojů a je k němu dostupná grafika, automaticky se grafický soubor připojí do seznamu. Najetím ukazatelem myši na název grafického souboru se zobrazí náhled grafiky. 

Pokud byl soubor uložen a nebyla k dispozici grafika přístroje je ve sloupci „img“ volné místo. Pokud je již grafika dostupná, stačí přístroj zvolit a kliknout na tlačítko „Upravit“. K přístroji se přiřadí vhodný soubor s grafikou.

 

Přímo z programu lze výkres vytisknout, k tomu slouží jednoduchý dialog tisku. Stránka se automaticky orientuje podle velikosti grafiky a je jí co nejvíce vyplněna.

 

dbmaker-1-3-5

 

Další možností je exportovat grafiku jako běžný obrázek PNG. Ten lze poté vložit do jiného souboru, případně vytisknout externím programem.

 

dbmaker-1-3-6

 

Poslední možností je export seznamů ve formátu TXT a CSV. Jsou k dispozici tři seznamy:

Export popisů: Exportuje čísla modulů a příslušející popisy. Jako oddělovač slouží tabulátor

1.1 Hlavní chránič
1.2 Svodiče přepětí
1.3 

 

Export přístrojů: Exportuje čísla přístrojů a jejich typ. Jako oddělovač slouží tabulátor

1.1 LFN-40–4–100AC (4-pól)
1.2 SVBC-12,5–3-MZ (3-pól)
1.3  (1-pól)

 

Export celkový: Exportuje čísla přístrojů, jejich typ, počet pólů a popis. Jako oddělovač slouží tabulátor

 

Řada.Přístroj   Typ přístroje (počet pólů)     Popis

 

1.1 LFN-40–4–100AC (4-pól)         Hlavní chránič
1.2 SVBC-12,5–3-MZ (3-pól)    Svodiče přepětí
1.3            (1-pól)       

 

Všechny seznamy lze naimportovat do aplikace Excel.

Databáze přístrojů a vodičů

 

K programu je možné vytvořit databázi přístrojů a kabelů (vodičů). Ani jedna databáze není k funkci programu nutná, ale značně ulehčuje práci s programem. Nevhodný zásah do databáze může způsobit její poškození. To platí zejména pro databázi přístrojů. Chybné řádky z databáze nejsou načítány.

 

Databáze kabelů (vodičů)
Tato databáze se nachází ve složce s programem jako soubor wires_x.txt (kde x může být 0až 9). Její obsah je seznam textů, každý oddělen novým řádkem. Náhled databáze:

CYKY-J 3×1,5
CYKY-J 3×2,5
CYKY-J 3×4
CYKY-J 3×6
CYKY-J 3×10
CYKY-J 5×1,5
CYKY-J 5×2,5
CYKY-J 5×4
CYKY-J 5×6
CYKY-J 5×10

 

Databáze přístrojů
Tato databáze se nachází ve složce s programem jako soubor modues_x.txt (kde x může být 0až 9). Její obsah je seznam přístrojů, počet pólů a název grafického souboru. Jednotlivé data jsou odděleny středníky, jednotlivé přístroje novými řádky. Na velikosti písmen nezáleží. Grafika přístrojů je uložena ve složce s programem ve složce imgs. Obrázky jsou ve formátu PNG. Náhled databáze:

SVC-350–1N-MZ;2;mod_oez_svc2p
SVC-350–1N-MZS;2;mod_oez_svc2p
SVM-440-Z;1;mod_oez_svm1p
SVM-440-ZS;1;mod_oez_svm1p
SVD-253–1N-MZS;1;mod_oez_svd1p
SVD-335–3N-MZS;2;mod_oez_svd2p
SVBC-DC-1050–3V-MZ;3;mod_oez_svbc_dc3p
SVBC-DC-1050–3V-MZS;3;mod_oez_svbc_dc3p
SVBC-DC-720–3V-MZ;3;mod_oez_svbc_dc3p

 

Verze

 

1.0.
27. 6. 2015

Základní verze.

1.1.
22. 8. 2015
Uložené soubory jsou zcela kompatibilní s verzí 1.0.

Opraven bug při úpravě databáze (mizela grafika).
Zobrazení názvu souboru s grafikou v okně pod seznamem přístrojů.
Pokud přístroj existuje v databázi nelze změnit šířku.
Přidán dialog změny tiskárny a optimalizace vykreslení na stránku.
Wires0.txt a modules0.txt lze nyní použít jako uživatelské knihovny (program je už nepřepisuje).
Nápověda jako .pdf soubor.
Šířky jednotlivých sloupců zůstávají po ukončení programu zachovány.
V hlavním okně se zobrazuje rozlišení grafiky a aktuální přiblížení. To zůstává při překreslování nezměněno.
Při ukončování aplikace se okno uložení zobrazuje, pouze pokud došlo ke změně.
Možnost vypnutí real-time vykreslování. Při velkém počtu přístrojů může urychlit práci s programem.

1.2.
4. 11. 2015

Uložené soubory jsou zcela kompatibilní s předchozími verzemi.
Přidáno rozšířené vyhledávání přístrojů a kabelů.
Zalamování textů (popisu přístrojů, kabelů, …) po slovech.
Export seznamů jako TXT i jako CSV soubor (kompatibilní s Excelem).
Popis dokumentu může být víceřádkový.
Zobrazení náhledu grafiky při najetí na název souboru
Nastavení počtu přístrojů v řadě a zobrazení linek

1.3.
7. 10. 2016
Uložené soubory jsou zcela kompatibilní s předchozími verzemi.
Při minimalizaci okna se skryje i okno konfigurace.
Oddělena konfigurace programu od konfigurace dokumentu.
Odstraněn problém s dekódováním při exportu.
Lze si zvolit, zda bude okno grafiky po spuštění maximalizované.
Program lze otevřít asociovaným souborem.
Lze změnit výšku vykreslovaných přístrojů.
Přidána možnost vyhlazování grafiky.

 Napsal Petan před dvěma roky v kategorii Elektronika Programy. Připojeno 3 komentáře.
Přečteno 5459x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

Některé části textů mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | Pavel Kejř @ | před jedenácti měsíci

DBMaker - spuštění

Dobrý den.
Inzerovaný program DBMaker nelze spustit.
Děkuji za vyjádření
Zdraví P.Kejř

 • Peťan: Hlásí program nějakou chybu? K chodu je potřeba mít nainstalovaný .NET Framework v 4.5
 • reagovat

  2 | Pavel Kejř | před jedenácti měsíci

  Tak .NET Framework jsem si stáhnul a při instalaci mě systém nahlásil,
  že je již dříve nainstalován.
  Jinak při pokusu o otevření souboru hlásí:
  „došlo k chybě v komprimovaném souboru dbmaker-1–2.zip“
  Pokus jsem opakoval včetně nového načtení se stejným výsledkem.
  Zdraví P.K.

 • Peťan: Tak to nebude problém v programu samotném, ale bude chyba ve staženém archivu. Mě to funguje v pohodě. Přidal jsem alternativní odkaz na RAR archiv. Jinak program je možné stáhnout i ze Slunečnice. Dejte vědět, jestli se podařilo...
 • reagovat

  3 | Libor Lahodný @ | před jedenácti měsíci

  Import

  Dobrý den,
  Program je super, nicméně se chci zeptat, zda jste nepřemýšlel o možnosti rozšíření o import, myslím tí že by se v souboru např csv,… napsaly hodnoty počet modulů a popisy, a program to naimportoval a sestavil z toho přímo grafiku.

 • Peťan: To není špatnej nápad... Jde o to, zda by to někdo používal? Tady jde o zjednodušení, aby se toho nemuselo tolik psát (stačí něco málo naklikat a je hotovo). Takhle by se stejně muselo něco (pozice modulu, počet modulů, texty, ...) psát třeba v Excelu, čemuž jsem se chtěl vyvarovat. Zkus nápad rozvinout, nebo nějaký další nápady... třeba se chytnu :) Už v počítači mám verzi 1.3, kde je několik (spíše kosmetických) vylepšení. Spíš přemýšlím o nějakém nástroji na vytváření databází s přístroji. Ale nemám moc času, no...
 • reagovat

  Připojte váš komentář!

  * Hvězdičkou jsou označeny povinné informace. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře.