myLMS

...je tu pro vás již 10 let


Přehled a zapojení motorů

Tento článek by měl sloužit jako přehled zapojení různých motorů, neboť i „obyčejný“ trojfázový asynchronní motor lze zapojit několika způsoby.

motor-13

Asynchronní motory zapojené do Δ

 

Třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko

Stator motoru má několik dvojic cívek (p) připojených k síťovému napětí s určitou frekvencí (f). V statoru vznikne synchrnonní točivé magnetické pole (má stejné přesně takové otáčky, jaké má síťová frekvence, dle vzorce (ns = 60 * f / p)). Toto magnetické pole vyvolá v kleci rotoru (slisované plechy s hliníkovým, nebo měděným vinutím) napětí a vzniklý proud vyvolá sílu otáčející rotorem. Kdyby se rotor roztočil na synchronní otáčky, tak by se vůči magnetickému poli statoru neotáčel. V rotoru by se neindukovalo napětí a síla otáčející rotorem by klesla. Hřídel asynchronních motorů se tedy vždy točí asynchronními otáčkami oproti otáčkám magnetického pole statoru. Rozdíl těchto otáček se nazývá skluz, který bývá 3 až 5%.

U motorů, které dostávají časté rázy při rozběhu (např. pohon stolu frézy, často spínaná čerpadla, apod.) se může rotorové vinutí přetrhnout. Motor potom nemá sílu, hřeje se, cuká a vůbec se chová divně. Na rotoru to lze poznat pohledem – některé plechy jsou pootočené – na rotoru není souvislá čára drážek.

motor-12

Řez asynchronním motorem s kotvou nakrátko

 

motor-16

Řez rotorem (kotva nakrátko)

 

 

motor-18

Detail rotoru (ve výřezu jedna drážka z hliníku)

 

motor-19

Spojení klece s vyvážením (nalisované podložky)

 

motor-14

Znázornění klece v rotoru

 

motor-11

Různé tvary drážek v rotoru – upravují charakteristiku motoru

K třífázové síti (3×400V; dříve 3×380V) lze běžný 3f asynchronní motor připojit dvojím způsobem – v konfiguraci hvězda, nebo v konfiguraci trojuhelník.  Existují další asynchronní motory s odlišným vinutím, které však nejsou tak časté. Důležité je se vždy řídit typovým štítkem a datovým listem motoru, neboť při špatném zapojení může dojít ke zničení motoru.

Na obrázku níž štítek běžného třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Červeně je orámováno značení vhodného motoru pro rozběh Y/D – při zapojení do trojúhelníku se motor napájí 400V, při zapojení do hvězdy se motor napájí 690V. Dále je nutné brát v potaz odebíraný proud a podle toho dimenzovat přívody, stykače apod.

motor-dy-2

Příklad štítku motoru

 

motor-26

Význam štítku (sdružené napětí → napětí dvou fází proti sobě)

 

Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V

Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400V) pouze do konfigurace hvězda. V opačném případě dojde k poškození motoru vlivem přepětí! Motor bude fungovat na plný výkon (Y) při jmenovitém proudu a otáčkách uvedených na štítku. Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Často používané zapojení motoru.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-1

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400V) do konfigurace hvězda přes třífázový frekvenční měnič. V tomto zapojení lze měnit otáčky a další parametry motoru. Vždy je nutné řídit se manuálem ke konkrétnímu frekvenčnímu měniči! Napájecí svorky jsou většinou L1, L2, L3, nebo R, S, T a výstup do motoru bývá označen U, V, W , nebo T1, T2, T3. Přehození napájecích a výstupních svorek vede ke zničení měniče.

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brždění, rampy, …)

 – Vyšší cena měniče

motor-7

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

motor-15

Frekvenční měnič

 

Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×230V) do konfigurace trojuhelník. Motor bude fungovat na plný výkon při jmenovitém proudu uvedeném na štítku. V případě zapojení do hvězdy bude motor fungovat na podpětí při sníženém výkonu (viz přepínání hvězda trojuhelník). Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Tato síť se obvykle v ČR nevyskytuje.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

– Tato síť se v ČR běžně nevyskytuje
 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-3

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

Tento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230V) do konfigurace trojuhelník přes jednofázový frekvenční měnič. V tomto zapojení lze z motoru dostat plný výkon při 1f zapojení. Výhoda je nejen možnost použití 3f motoru na 1f síti, ale i možnost řídit otáčky a další parametry motoru. Nevýhoda je vyšší odběr proudu na 1f přívodu a cena frekvenčního měniče.

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brždění, rampy, …)
+ Lze použít třífázový motor na jednofázové síti

 – Vyšší cena měniče
 – Vyšší zatížení 1f přívodu 

 

motor-5

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400VTento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230V) do konfigurace trojuhelník s pomocným kondenzátorem (Steinmetzovo zapojení). Připojením kondenzátoru (přibližně 68μF na 1 kW výkonu, případně změřít fázový proud a kondenzátor upravit podle šťítkové hodnoty motoru) se vytvoří v motoru eliptické točivé pole. V tomto zapojení má motor snížený výkon (max. 70% jmenovitého výkonu) a menší rozběhový moment (cca 50%), nehodí se tedy pro náročné aplikace. Reverzaci směru otáčení lze provést přepojením jednoho pólu kondenzátoru na L, nebo N (na obrázku šedě). Provozní napětí kondenzátoru musí být větší než špičkové napětí sítě, vlivem rezonancí je vyšší než napětí síťové. Doporučuju kondenzátor alespoň na 400V. Toto zapojení je časté např. u míchaček, čerpadel apod.

+ Lze použít třífázový motor na jednofázové síti
+ Relativně nízká cena kondenzátoru (v porovnání s měničem) 

– Nižší výkon motoru
 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-8

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

motor-9

Směr otáčení se provede přepojením kondenzátoru, né přepólováním napájení motoru.

 

Výkon motoru (W)
Přibližná hodnota kondenzátoru (μF)

 

 

 

Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 400/690 V

Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400V) do konfigurace trojuhelník. Motor bude fungovat na plný výkon (D) při jmenovitém proudu uvedeném na štítku. V případě zapojení do hvězdy bude motor fungovat na podpětí při sníženém výkonu. Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Při zapojení motoru nejprve do hvězdy a následném přepojení do trojuhelníka lze zamezit velkým proudovým nárazům do sítě – viz článek Přepínaní motoru hvězda – trojuhelník

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Snadný rozběh pomocí přepínání hvězda – trojuhelník

 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-4

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

 

Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400V) do konfigurace trojuhelník přes třífázový frekvenční měnič. V tomto zapojení lze měnit otáčky a další parametry motoru. 

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brždění, rampy, …)

 – Vyšší cena měniče

motor-6

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

 

Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×690V) pouze do konfigurace hvězda. V opačném případě dojde k poškození motoru vlivem přepětí! Motor bude fungovat na plný výkon (Y) při jmenovitém proudu uvedeném na štítku.  Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Tato síť se obvykle v ČR nevyskytuje.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

– Tato síť se v ČR běžně nevyskytuje
 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-2

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

 

Další zapojení těchto motorů nejsou obvyké. Velké motory (řádově stovky kW) se připojují k frekvenčím měničům s napětím 690V. Nějvětší motory (řádově MW) se připojují ke speciálním vn frekvenčním měničům.

 

Motor s více oddělenými vinutími

Tento motor má dvoje vinutí s rozdílným počtem pólů; vinutí jsou většinou zapojeny do hvězdy. V podstatě se jedná o dva motory (dvě statorové vinutí) v jednom těle. Připojením napájení na první tři svorky (U1, V1, W1) se motor roztočí jinou rychlostí než pří připojení napájení na druhé svorky (U2, V2, W2).

motor-10

Vnitřní zapojení motoru

 

motor-20

Dvourychlostní motor s brzdou (třecí, elektromagneticky ovládaná)

 

motor-21

Svorkovnice s usměrňovačem k brzdě

 

motor-22

Popis svorkovnice na víčku

 

Tyto motory se používají tam, kde je potřeba pomocí jednoho motoru docílit více rychlostí s jiným poměrem než 1:2, kde je cenově výhodnější použít jedno ze zapojení níž. Motory s přepínatelnými vinutími najdeme třeba u jeřábů, nebo strojů, kde je potřeba mikroposuv a nelze použít složitou a velkou převodovku.

 

Motor s přepínáním Δ – YY (trojúhelník – dvojitá hvězda)

V tomto, tzv. Dahlanderově zapojení je každé vinutí rozděleno na dvě části. Přepínáním cívek ze sériováho na paralelní zapojení se počet pólů zmenší na polovnu – zdvojnásobí se otáčky. Motor má při obou otáčkách přibližně stejný výkon.

 

motor-dy-14

Vnitřní zapojení motoru; zapojení

 

Tyto motory se obvykle používají tam, kde je nutné motor spustit s velkým rozběhovým protimomentem (např. velké brusky na plocho). Motor se spustí do trojuhelníka, kde se sice točí pomaleji, ale má větší sílu v rozběhu, po roztočení na jmenovité otáčky se přepne do dvojité hvězdy, kde se jeho otáčky ještě zvýší avšak s nižním momentem, který však již stačí na provoz.

PYY = (2/√3)*PΔ ≈ 1,16 * PΔ

 

Motor s přepínáním Y – YY (hvězda – dvojitá hvězda)

Též Dahlanderovo zapojení . Podobné jako Δ – YY s tím rozdílem, že při běhu do dvojité hvězdy mají dvojnásobný výkon.

 

motor-dy-15

Vnitřní zapojení motoru; zapojení

 

Tyto motory se používají pro pohon ventilátorů. Ventilátor při vyšších otáčkách potřebuje vyšší kroutící moment.

PYY = PY * 2

 

Kroužkový motor

Kroužkový motor má stator stejný jako běžný asynchronní motor. V drážkách rotoru je uloženo vinutí, které není zapojeno nakrátko, ale je vyvedeno na sběrné kroužky (svorky K, L, M). Toto vinutí je většinou zapojeno do hvězdy, vyjímečně do trojuhelníka. U motorů větších výkonů může být rotor dvoucívkový (svorky K, L, Q). Z kroužků je vinutí vedeno přes uhlíky (kartáče) na svorkovnici motoru. U větších motorů bývá odklápěč uhlíků, který po roztočení motoru spojí kotvu nakrátko přímo v motoru. Tím se ještě více sníží odpor spouštěče – sníží se ztráty = motor je v podstatě s kotvou nakrátko.

 

motor-17

Zapojení svorkovnice kroužkového motoru

 

Tyto motory se hlavně dříve používaly kvůli snadné regulaci rychlosti otáčení (skluz), případně u motorů větších výkonů se pomocí snižování odporu na rotoru motor rozbíhal (omezoval se velký proudový náraz do sítě). Stator motoru se připojí k síti jako běžný motor. Rotor se spojí přes činné odpory. Snižováním impedance odporů se motor roztáčí. Při spojení svorek rotoru nakrátko se motor chová jako běžný asynchronní motor s kotvou nakrátko. Dnes jsou tyto motory využívány vyjímečně kvůli nutnosti údržby, složitější (dražší) konstrukci a dnes lze regulovat rychlost motoru jednoduše a téměř beze ztrát pomocí frekvenčního měniče.

 

Jednofázový asynchronní motor

Motor též známý jako motor s rozběhovým kondenzátorem, nebo kondenzátorový motor je jednofázový motor, který má obvykle dvě vinutí. Vinutí hlavní, které je připojeno přímo na síť, a vinutí pomocné, se kterým je do série zapojen rozběhový kondenzátor (kondenzátor může být nahrazen činným odporem (část vinutí je vinuta bifilárně), nebo stíněným pólem). Kondenzátor způsobí fázový posun, v motoru tedy vznikne točivé magnetické pole. Po roztočení motoru může být pomocné vinutí odpojeno, není již pro běh motoru nutné. Pro odpojení vinutí slouží nejčastěji odstředivý, nebo teplotní spínač.

Změna směru otáčení se provede přepólováním směru proudu v pomocném vinutí.

 

motor-23

Schématická značka, vnitřní zapojení a rozložení vinutí motoru v motoru s rozběhovým kondenzátorem

 

Motory se stíněným pólem mají odlišnou konstrukci statoru.  Statorové vinutí (šedě) je navinuto na vyčnívajících pólech, na kterých je výřez, kolem něhož je závit nakrátko (oranžově). Připojením napětí na vinutí se začne indukovat v závitu nakrátko proud, který způsobí magnetický tok opačného smyslu Φz. Celý magnetický tok je tedy deformován k jedné straně – to způsobuje rozběhový moment, který je však malý. Smysl otáčení (který má vždy směr od hlavního pólu ke stíněnému) nelze změnit přepólováním. Tento motor je nejčastěji používán k pohonu ventilátorů (vinutí pak mívá odbočky jejichž přepínáním se mění rychlost otáčení), čerpadel praček a podobných nenáročných aplikacích. 

 

motor-24

Znázornění statoru motoru se stíněným pólem

 

Jednofázové asynchronní motory se používají u malých strojů (přibliže do max. 2 kW), kde není nutné regulovat otáčky, např. ledničky, kotoučové brusky, sekačky, ventilátory, apod.

 

 

Synchronní reluktanční motor

Rotor tohoto motoru má na na obvodu vystouplé póly, kterých je stejně jako statorových pólů. Magnetický tok se uzavírá přes části rotoru s menší vzduchovou mezerou. Rotor má tak vlastní vyniklé póly, které brání skluzu – motor má synchronní otáčky. Kvůli větším vzduchovým mezerám má motor menší účinnost, než odpovídající asynchronní motor. Přetížení vede k asynchrnonnímu běhu se skluzem. Tyto motory se používají tam, kde je nutné mít konstantní otáčky. Více na Wikipedii.

 

Univerzální motor

Univerzální, neboli jednofázový sériový motor je jeden z nejrozšířenějších komutátorových strojů na střídavý proud. Rotor tvoří kotva (rotor s komutátorem) zapojená v sérii se statorem. 
Tyto motory mohou pracovat se stejnosměrným i střídavým proudem. Při zapojení na střídavé el. napětí slouží komutátor jako usměrňovač. Při zapojení na stejnosměrné el. napětí slouží komutátor jako střídač. U motorů na střídavý proud musí být stator složen z plechů. Reverzace se provádí přepólováním buď statoru, nebo rotoru. Né však zároveň.

 

motor-25

Vnitřní zapojení sériového motoru s reverzací přepólováním statoru

Tyto motory se používají u dopravních strojů, v elektrické trakci a zejména ve většině ručního nářadí a spotřebičích (vrtačky, brusky, vysavače apod.).

 

Krokový motor

Krokový motor je druh synchronního motoru. Krokovému motoru se věnuje samostatný článek.


Napsal Petan před třemi roky v kategorii Elektronika. Připojeno 39 komentářů.
Přečteno 69598x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

Některé části textů mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | jerry @ | před dvěma roky

pračka

dobry den potřeboval bych radu mam pračku kde odešel motor a nahradil jsem jej jinym stim že tam od puvodniho motoru jdou ještě dva zelene draty ktere nemam kde připojit vedli na puvodni motor a bez se mi nerozjel

 • Peťan: Motor z pračky je většinou speciál pro konkrétní řadu praček. Takže zapojit buď podle schéma, případně nějak logicky přezapojit. A nebo nejlíp nahradit stejným motorem jako původní. Na barvy vodičů se většinou nedá spoléhat - každej si to značí jak chce.
 • reagovat

  2 | Filip @ | před dvěma roky

  prosím radu

  jaký motor použít při napájení elektrocnetrálou? Motor pro rozběh potřebuje až 5× víc proudu, což vyžaduje zbytečně silnou elektrocentrálu. Pomůže frekvenční měnič?

  reagovat

  3 | drapal lumir @ | před dvěma roky

  pripojeni kom.kon.na svorky motoru

  jak velky kompenz.kondenzator pripojit primo na svorky 3faz.asynchronniho motoru 30 kw s rozbehem y.d.pouziti kond. pro snizeni privodniho proudu motoru predem dekuji za odpoved.

 • Peťan: Doporučuji si přečíst tento článek. Je tam i výpočet. Ideální by bylo změření motoru analyzátorem sítě, který zobrazí jalový příkon. Případně bych se obrátil na firmu ZEZ Silko, kde určitě poradí více.
 • reagovat

  4 | mirajab @ | před dvěma roky

  Přepínač

  Dobrý den mohu připojit motor do hvězdy a pak do trojuhelníku když je na štítku napsáno trojuhelník 380V?? Moc děkuji

 • Peťan: Pokud je na 380 V při zapojení do trojuhelníku, a na 660 V při zapojení do hvězdy (mělo by být napsáno na štítku), tak by měl jít rozběhnout v konfiguraci hvězda - trojuhelník (viz článek).
 • reagovat

  5 | Tomáš @ | před dvěma roky

  odpověď

  [2] Filip: Cena frekvenčního měniče bude neúměrně vysoká k ceně motoru a elektrocentrály, bohužel v dotazu není popsáno co by měl motor poháňět, nicméně bych přemýšlel o jednofázovém motoru se startovacím kondenzátorem, který nemá takové požadavky na startovací proud.

  reagovat

  6 | Karel Spurný @ | před dvěma roky

  Náhrada

  Dobrý den Máme starší oběhové čerpadlo u Útop MOTR NENÍ SPÁLENÝ ALE kondenzátor rozběhový 25 mikrofaradů na 400V.
  Nemohu jej sehnat . Dá s nahradit jiným a jaký typ a hodnota.
  předem děkuji Solty.

 • Peťan: Ideální je nahradit jej kondenzátorem se stejnými, nebo podobnými parametry. Kapacita musí být stejná, napětí může být vyšší. Např. tento kondenzátor z GME, a nebo tento z GES by měl vyhovovat.
 • reagovat

  7 | Marek | před dvěma roky

  Spouštění 3f motorů

  Dobrý den, mám 3f as. motor a na štítku je 0,75 kW Y/D – 380/220. Mohu takový motor zapínat pouze vypínačem ( svorkovnice motoru do Y ) bez použití přepínače Y/D ? Děkuji Marek

  reagovat

  8 | Franta @ | před dvěma roky

  Spouštění 3f motorů

  [7] Marek: Údaj na štítku znamená že motor se do Y zapojuje na napětí
  3krát380V a do D na 3krát220V.Nelze ho tedy spouštět přepínačem Y/D.Odpověď je tedy že lze zapínat jen vypínačem(sty­kačem,mot.spou­štěčem)

 • Peťan: Přesně tak, svorkovnice motoru se zapojí do Y a tři přívodní fáze se vypínají vypínačem / stykačem / motorstartérem apod...Toto označení na štítku mají většinou motory měnších výkonů, které ani rozběh Y/D nepotřebují.
 • reagovat

  9 | Milan Nedbal @ | před dvěma roky

  Dotaz na motor

  Dobrý den,scháním zapojení motoru P 75/4/2–75 jedná se oveký kutr motor je připojen 3 vodiči.Děku­ji Nedbal

  reagovat

  10 | Jan Koliba | před dvěma roky

  Snížení výkonu motoru

  Mám 3 fáz. motor 15kW provozovaný se softstartérem v zapojení do trojúhelníku. Původně byl provozován s rozběhem přes stykače Y/D. Myslíte, že je možné ho trvale provozovat v zapojení do hvězdy se sníženým výkonem? Jaký by měl výkon? Motor je zapojený na hydraulické čerpadlo a je podle mne značně předimenzovaný. Podobné zařízení stejných parametrů mají motory 7,5kW? dík za info.

  reagovat

  11 | electricar | před dvěma roky

  Mňa zaujíma, podľa čoho sa vypočítajú cievky do asynchrónneho elektromotoru. Som študent a zaujíma ma to, že ako sa to počíta. Ďakujem.

  reagovat

  12 | novák vladimír @ | před dvěma roky

  motor 220/110V

  Mám motor z Mezu Náchod. Typ LJ4T84 250W 1450ot. 220/110V50Hz. Potřeboval bych zapojení vývodů. Jsou tam tři vynutí.Červené modré černé.Děkuji předem za radu

  reagovat

  13 | Unclesamy | před dvěma roky

  Dotaz

  Dobrý den, ve Vašem článku jsem se dočetl cituji:
  „Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V
  Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400V) pouze do konfigurace hvězda.“
  Můžete mi prosím napsat, jak by mohlo dojít k poškození přepětím při zapojení do trojúhelníku, když zapojení do hvězdy znamená vyšší napětí na cívkách než zapojení do trojúhelníku? Něco mi asi uniká. Děkuji Pasečný

 • Peťan: Zjednodušeně... Představ si, že každá cívka motoru je na 230 V. Když zapojím motor do hvězdy, tak jsou vždy dvě cívky v sérii. Kdyby zrovna L3 procházela nulou, tak je mezi L1 a L2 400 V (cívka mezi W1 a W2 (=horní) jakoby tam nebyla, protože skrz ní neprochází žádný proud). Těch 400 V se rovnoměrně rozdělí mezi obě zbylé (prostřední a dolní) cívky, takže na každé bude, řekněme 200 V. Cívka to přežije, protože je na 230 V.

  Když přepojím motor do trojuhelníku, tak jsou cívky zapojeny sérioparalelně (dvě cívky v sérii (horní a prostřední) a jedna k nim paralelně (dolní)). Když bych mezi L1 a L2 přivedl 400 V tak se na té dolní cívce objeví právě těch 400 V. Jenže cívka je na 230 V. Takže shoří... Proto je nutné tam připojit 230 V. Snad je to pochopitelný.
 • reagovat

  14 | Michal | před jedním rokem

  Motory 230/400V - nejasnost

  Dobrý den,
  Asi to dobře nechápu. V článku je uvedeno:
  „Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V
  Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400V) pouze do konfigurace hvězda.“
  a v druhém odstavci:
  „Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400V) do konfigurace hvězda přes třífázový frekvenční měnič.“
  a ve třetím odstavci:
  „Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×230V) do konfigurace trojuhelník.“

  Jak tyto motory odliším, když na štítku mám uvedeno D/Y 230/400V? Je tam ještě nějaký údaj, který mi určí, který motor lze zapojit na přímo do hvězdy, který přes frekvenční měnič, který do trojúhelníku apod?

  Protože jinak by si ty informace v jednotlivých odstavcích vzájemně odporovaly (např. první a třetí odstavec).

  Díky
  Michal

 • Peťan: Takhle je to správně. Jeden motor totiž lze zapojit dvěma způsoby. Buď do trojuhelníku, nebo do hvězdy. ΔY 230/400 V znamená, že když motor zapojím do trojuhelníku, tak je na 230V (první symbol, první napětí). Když motor zapojím do hvězdy tak je na 400 V (druhý symbol, druhé napětí).

  Zapojení si zvolím podle toho, jaké mám napájecí napětí. V ČR je sít 3*400V (když měřím mezi dvěma fázemi, je tam 400V), takže napřímo můžu motor zapojit jenom do hvězdy (400V odpovídá symbolu hvězdy). V Americe by se musel zapojit do trojuhelníku na 230 V, protože tam mají jiné napájecí napětí v síti. Ale to nás nezajímá, protože nejsme v émerice.

  K napájení motoru můžu použít frekvenční měnič. Zjednodušeně podle napájení existují dva druhy měničů (je jich víc, ale to teď neřešíme). Jeden má jednofázové napájení (malé měniče) 1*230V -> Na výstupu z něj je třífázové napětí 3*230 V (měnič vytvoří z jedné fáze tři. Napětí ale nezvětší!). Pak jsou měniče s třífázovým napájením (větší měniče) na 3*400 V. Ty mají na výstupu opět třífázové napětí, ale o hodnotě 400 V. Podle toho jaké jde napětí z měniče zapojíme motor buď do Y (400 V), nebo do D (230V)

  Takhle lze zapojit jeden motor:
  TROJUHELNÍK (230V): V Americe přímo na 3f síť, Frekvenční měnič s napájením 230 V, Rozběh pomocí kondenzátoru
  HVĚZDA (400V): Přímo do třífázové sítě, Frekvenční měnič s napájením 400 V

  Bavíme se samozřejmě o obyčejném třífázovém asynchronním motoru s kotvou nakrátko. Tento motor (s označením na štítku ΔY 230/400 V) je nejběžnější motor řekněme do 4 kW. Doufám, že je to srozumitelný, kdyby něco, je tu místo na diskuzi :)
 • reagovat

  15 | Michal | před jedním rokem

  [14] Michal: Díky, už to chápu. Já se předtím v těch odstavcích trochu zamotal :-).

  Ještě bych měl jeden poddotaz. Mám 2kW motor (D/Y 230/400V), který bych chtěl využít ke stavbě hoblovky. Šířka válce je cca 38cm.
  Bojím se, že když to bude zapojené na přímo, tak mi to bude vyhazovat jistič, protože roztočit tenhle válec půjde asi o dost tíž než roztočit třeba pilu.

  Předpokládám, že rozběh tady v tomhle případě asi řešit nepůjde? Nebo ano s frekvenčním měničem? Tenhle motor chci použít proto, že je malý a nechci stavět nějaké monstrum. Ale když to bude vyhazovat pojistky, tak mi asi nezbude nic jiného, než použít nějaký velký.

  Díky
  Michal

 • Peťan: Rozběh hvězda-trojuhelník u tohoto motoru nepůjde. 2kW motor bych se ale nebál zapojit napřímo (samozřejmě s vhodným jištěním, nejlépe motorstartér nastavený na proud motoru). 2kW motor má při třífázovém napájení jmenovitý proud necelých 5 A, takže i při trošku těžším startu by ho běžné domovní jističe (25A > 16A) měli udržet.

  V případě nouze se dá použít softstarter, což je něco, jako frekvenční měnič, ale nedá se u něj štělovat frekvence. Jenom čas rozběhu - pouze tedy zajišťuje plynulé roztočení motoru. Cena by mohla být od nějakejch 3-4 tisíc výš.
 • reagovat

  16 | Novotný @ | před jedním rokem

  Výkon je třetinový

  reagovat

  17 | Novotný @ | před jedním rokem

  [10] Jan Koliba: Výkon je třetinový

  reagovat

  18 | Mytys @ | před jedním rokem

  Frekvenční měnič

  Lze s frekvenčním měničem regulovat trvale výkon asynchroního motoru? Nebo jen otáčky? Jako že bych 3kW motor provozoval např jen na 2KW ale na plných otáčkách dle štítku např 1440 ot x min-1.

  reagovat

  19 | Mira @ | před jedním rokem

  Motor pouze Trojuhelník

  Dobrý den, mám motor AP132m-4 zapojení na štítku je pouze trojuhelník – 380V, výkon 7.5KW / 15.2A jak tedy zapojit? přepínač hdvězda – trojuhelník?.

  Dále mám motor ( nemám napsaný typ) D/Y – 220/380, pozor, výkon 7.5KW.! – tento motor by měl jet tedy pouze do hvězdy.
  Předem děkkuji za odpověď

  reagovat

  20 | Vašek | před jedním rokem

  softstart

  [2] Filip: Zdravím, k omezení velkého proudového rázu při startu motoru se používaa takzvaný SoftStart. Doporučuji přečíst si o tom na wiki: http://cs.wikipedia.org/…start%C3%A9r

  reagovat

  21 | radim urvalek @ | před jedním rokem

  kondenzator

  mam motor 550w zapojeny na 3f ,zapojuji ho na 1f kondenzator byl vypocitany na 37,4 mikof mam koupit 35 nebo 40 mikrof diky za radu

 • Peťan: Pokud vyšlo 37,4 uF, tak bych koupil 40 uF. Kondenzátory většinou mají velkou zápornou toleranci, tak je možný, že 40uF bude mít třeba 38 uF (a časem to bude jen klesat). Každopádně bych změřil proud kondenzátorem a porovnal ho s proudem na motoru.
 • reagovat

  22 | lubomír @ | před jedním rokem

  zapojení motoru

  mám motor z pračky hodnoty: 3phase 195V/2A/310Hz­/600W.motor má 5 vývodů z motoru+(2 vodiček ložisku)naměřil jsem mezi třemi vodiči vzajemně 11,3ohmů a mezi zbylými dvěmi skoro zkrat.Mezi trojicí a dvojicí je nekonečno.Jek motor zapojit k měniči.

  reagovat

  23 | GUSTAV @ | před jedním rokem

  dobry

  potreboval bych pomoc zapojeni cerpadla z 380 na 230v co to znamena u1 zda v1 w1 predem mockrat dekuji

 • Peťan: Jde o to, co tam je za motor... Né všechny motory jdou "přepojit" na 230 V. A když už jde, tak má asi tak o třetinu nižší výkon. S tím je potřeba počítat.
 • reagovat

  24 | jaro @ | před jedním rokem

  rada

  d.d. mám kosačku s motorom jednofázový asinchr. 1,2 Kw
  nerozbieha sa -keď ho potočím tak áno, akej hodnoty mám kúpiť
  zondezátor aby to bolo OK.(nedá sa prečítať),?? Ďakujem.

 • Peťan: Bylo by dobré vědět typ motoru. Pro běžný třífázový motor zapojený na jednu fázi je přibližný výpočet v článku.
 • reagovat

  25 | marek @ | před jedním rokem

  problém

  zdravím mám takový problémek mám klasický asynchroní motor mez 180W Y/D 400/230 potřebuji ho na 230V 1F,použil jsem Steinmetzovo zapojení kondik 12mikroF, motor se roztočí ale hřeje se a rezonuje při připojení na 400V motor šlape bez problému, co to způsobuje? díky

  reagovat

  26 | Petr @ | před jedním rokem | -

  jak zapojit elektromotor 110V na 220V

  dobrý den,mám nový elektromotor na 110V – 0,75 KW a chtěl bych jej zapojit na 220V.
  Jaký je nejlepší,nejjed­nodušší a nejlacinější zapojení.
  Šlo by to zapojit přes TRIAK 600V / 16A ?

  reagovat

  27 | Zdeněk @ | před jedenácti měsíci

  Zapojení motorku

  odešla mi pekárna ETA tak bych chtěl použít motorek na domácí mlýnek na obilí. na mortorku je jen nápis napětí a víc nic. Motorek má tři vodiče, černý, červený a bilý. kondenzátorek 4 uF na 450 V, má dva vodiče červený a černý. Podle zapojeni k elektronice jsem si všimnul, že fáze jde na červený drát , nevím na co je ten bilý a černý. motorek měl chod vlevo i vpravo.

  reagovat

  28 | Jaroslav Vlk @ | před osmi měsíci

  kroužkový motor s dutou hřídelí

  Potřebuji kroužkový motor s dutou hřídelí oklo 1–2kW. I nefunkční. pokud možno dlouhý. J. Vlk

  reagovat

  29 | Jaroslav @ | před sedmi měsíci

  motor 380 v zapojit na 220 V

  Dobrý den, mám starší míchačku r.1974 motor na 380 V, 1,1 kw, 910 ot/min. a potřeboval bych jej zapojit na 220 v. Jak na to ? Stačí kondenzátor, nebo mi poradíte něco lepšího. Dík za radu.

  reagovat

  30 | Josef | před pěti měsíci

  Jednofázový motor na 3 fázové síti

  Dobrý den..Potřeboval bych poradit.V prů­myslovém rozvaděči mám přívod 3×400V, L1,L2,L3,PEN.Když připojím jednofázové čerpadlo(L1,N,PE)-1kW motor přes jistič 30A tak po sepnutí stykače okamžitě jistič vypadne.Fáze L1 přes jistič, Modrý N a ZŽ PE z motoru spojeny a připojeny pod jednu svorku na PEN svorkovnici.Když motor ale připojím z jiného rozvaděče do obyčejné zásuvky jištěnou 16A jističem čerpadlo normálně funguje.Nevíte kde je chyba že mi padá jistič 30A když spojím modrý a zelenožlutý z motoru pod jednu svorku do PEN svorkovnice.

 • Peťan: Pokud při napájení z rozvaděče nefunguje a při napájení ze zásuvky funguje, tak je to docela zvláštní... N a PE v zásuvce stejně končí v jednom místě. Napadá mě akorát jestli ten "30A jistič" není náhodou 0,030A chránič? Co je to přesně za typ? Pomohla by fotka, nebo schéma zapojení a přesné typy přístrojů (jak motor tak ten jistič). Ideálně na to zavolat elektrikáře ;)
 • reagovat

  31 | Daniel @ | před čtyřmi měsíci

  Dotaz

  Dobrý den prosím o radu.. Půjde na tomto motoru (1LF7073-4AB10) změna směru otáček? : http://www.bezvapraha.cz/…-min-101-180
  Děkuji

 • Peťan: Ano půjde. Zapojení bude znázorněno na vnitřní straně víka svorkovnice.
 • reagovat

  32 | Daniel | před čtyřmi měsíci

  [31] Daniel: Děkuji..

  reagovat

  33 | Tonys @ | před čtyřmi měsíci

  Záběrový proud

  Dobrý den, neporadíte, jak bude záběrový proud u motoru:
  Typ – ATM180M-4/16 -dvojrychlostní motor
  5,0/1,0 kW
  cos Fi 0,81/0,4
  380V Y/Y 12/9A
  1400/325 min
  Ik – 50,5/14A
  cos Fi 0,81/0,4
  Chci jej připojit na záložní zdroj.

 • Peťan: To se nedá moc dobře odhadnout, když se neví, jakou bude mát zátěž na hřídeli. Většinou je záběrový proud kolem 6 - 10 násobku jmenovitého proudu. Ale i více, nebo méně podle zátěže.. Doporučuji hodnotu proudu změřit přímo na motoru.
 • reagovat

  34 | Tonys | před čtyřmi měsíci

  [33] Tonys:
  Na štítku je Mz= 80/48

  reagovat

  35 | Michal Dobrý @ | před čtyřmi měsíci

  kondenzátory

  [6] Karel Spurný: Dobrý den, můžete zapojit i dva kondenzátory do série čili každý po 20uF

 • Peťan: Pokud budou vyhovovat i ostatní parametry (zejména napětí), tak bych v tom neviděl problém. Výsledná kapacita dvou 20uF kondezátorů bude 10 uF.
 • reagovat

  36 | Milan Suk @ | před čtyřmi měsíci

  Dotaz

  Dobrý den.
  Mám 3F asynchronní dvourychlostní motor (MEZ r.v.1976) Δ/YY 220/380V, 1420/710 ot./min. 250/120W. Lze tento motor zapojit na 230 V pro 710ot./120W ?
  Pokud ano, můžete popsat zapojení na svorkovnici? Děkuji

  reagovat

  37 | Jozef J | před třemi měsíci

  Dotaz

  [19] Mira: Dobrý večer.Mám as.motor 3fáz.4AP 132S-4 5,5kw 1450ot.Na štítku je trojuholník 400 V.Je tento motor možné zapojiť aj do hviezdy a následne do trojuholníka? Alebo len do trojuholníka.Ďa­kujem.

 • Peťan: Viz článek Přepínání motoru hvězda - trojúhelník a štítek motoru...
 • reagovat

  38 | roman | před třemi měsíci

  rozběhový odpor

  [2] Filip: frekvenční měnič by řídil otáčky, ale neřešil rozběhový proud. u strojů do 3 kW pomůže rozběhový odpor, kterým se sníží rozběhový proud, u silnějších motorů se používají tlumivky nebo autotransformátory.

  reagovat

  39 | Míla @ | před třemi týdny

  lomena hvezda

  Tento web s mi líbí.Prohledl jsem si ho,mám malou připomínku k zapojení motoru do dvojité hvězdy označované též nesprávně lomená.Lomená hvězda se používá u zapojení sek.vinutí transformátoru,kdy je sekundarní vinutí na dvou sloupcích.Užívá se při nerovnoměrném zatížení sítě. Přeji hezký den

 • Peťan: Díky za připomínku. Samozřejmě máš pravdu. Opravil jsem to.
 • reagovat

  Připojte váš komentář!

  * Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.
  Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, né na uvedený e-mail!
  Nevhodné komentáře budou mazány, případně udělen BAN na IP!